Slamky. 3 spôsoby, ktorými instantne, účinne a viditelne zasiahneš proti enviromentálnej kríze

Ak sa v ekologických otázkach budeme spoliehať na vládu SR, s 97%-nou istotou nás čaká katastrofa.

O mnohých kritických ekologických problémoch súčasnosti už pravdepodobne viete. Situácia v roku 2022 je alarmujúca a vláda (nie len) na Slovensku sa správa, ako by žiadne enviromentálne problémy neexistovali. Pripomeňme si však niekoľko tém, ktoré sa nás všetkých bezprostredne dotýkajú:

 • Nadmerná produkcia odpadu – Dotýka sa všetkých aspektov života. Znečisťuje pôdy, vody, ovzdušie… Vedie napríklad ku chorobotvornej intoxikácii potravín.
 • Znečistenie ovzdušia – Spôsobené, okrem iného, fabrikami ale aj bežnou činnosťou domácností. Obyvatelia miest žijú vo vzduchu, ktorý preukázateľne spôsobuje rakovinu pľúc (jeden z najbežnejších dôvodov úmrtí v SR).
 • Odlesňovanie – Vedie k zvýšenej tvorbe sklenníkových plynov, spôsobuje eróziu pôdy, znižuje biodiverzivitu, ovplyvňuje výskyt zrážok…

“Ja sám nič nezmôžem. Pokiaľ sa ekologicky nebudú správať veľké firmy a vlády, budúcnosť planéty Zem je v troskách.” Omyl!

Žiaľ, veľké množstvo ľudí, ktorí si klimatickú krízu uvedomujú, sa cítia ako rybka v oceáne v boji proti veterným mlynom. Sú frustrovaní z predstavy o svojej bezmocnosti v porovnaní s gigantickými znečisťovateľmi. Túto tézu často podporujú aj influenceri orientovaní na ekológiu. Neúmyselne tak berú svojim sledovateľom sebavedomie v súvislosti s riešením ekelogických otázok.

Nedostatočné uvedomovovanie si svojej vlastnej sily je však obrovská sebecká chyba. Zo socio-psychologického hľadiska vzniká tzv. efekt prizerajúceho sa. Tento jav bol prvý krát popísaný na pomalej brutálnej vražde mladej ženy. Ohavný čin sledovalo 38 poctivých slušných ľudí, z ktorých však nikto neprivolal pomoc napriek tomu, že akt vraždy trval niekoľko desiatok minút a bol sprevádzaný hororovými výkrikmi obete. Prečo nikto neprivolal pomoc? Pretože všetci boli presvedčený o tom, že už pomoc privolal niekto iný… A ako to súvisí s ekológiou? Ako jednotlivec máš obrovskú moc, ktorá dokáže rozhodnúť ako o živote a smrti tak aj o udržateľnom enviromentálnom prostredí. Jednoducho musíš pochopiť, ako veľmi na tvojich rozhodnutiach v skutočnosti záleží.

Čo môžeš urobiť TU a TERAZ?

Ako efektívne naviesť ľudí v tvojom okolí na ekologickejší spôsob života bez toho, aby si musel/a byť politikom alebo slávnym influencerom?

Než sa dostaneme k riešeniu, ktoré sme pre teba pripravili, dovoľ nám nech sa v rýchlosti predstavíme. Pokiaľ ti túto stránku niekto poslal, alebo si sa na ňu preklikol/la z vyhľadávača, či sociálnej siete, možno si si ani nevšimol/la že si na webe scrubimed.sk 🙂 Naša firma má 10 ročnú tradíciu ako slovenský výrobca zdravotníckeho oblečenia. Produkcia je situovanú v málo rozvinutom južnom regióne s vysokou mierou nezamestnanosti (okres Poltár). Snažíme sa tak zabezpečiť prácu ľuďom, ktorí ju potrebujú najviac. Zamestnancom poskytujeme v najväčšej možnej miere kvalitné pracovné podmienky. Tuzemskou výrobou redukujeme enviromentálnu záťaž, ktorú so sebou prináša masový odevný priemysel. Naše oblečenie po ušití necestuje na iný kontinent, minimalizujeme odpad a maximalizujeme recykláciu. To síce vedie k navýšeniu cien, čo nás mierne konkurenčne znevýhodňuje, ale kvalita, ľudskosť a lojálny postoj k prírode aj spoločnosti sú u nás na prvom mieste.

Plne vnímame ekologické hrozby a problémy súčasnej doby. Na druhej strane však vidíme množstvo uvedomelých mladých ľudí, ktorí túžia po udržatelnejšej budúcnosti. Aby sme túto skupinu ľudí podporili a pomohli pomáhať širšej verejnosti, vymysleli sme fair-trade produkt, ktorým môže každý jednotlivec okamžite a transparentne dopomôcť planéte k zelenším zajtrajškom.

Vďaka fair-trade slamkám aktívne podporuješ zlepšenie ekologickej situáciu tromi spôsobmi:

  • Psychologický princíp sociálneho schválenia – Ľudia, aj keď si to mnohokrát nechcú priznať, majú geneticky zakódované že inklinujú k robeniu vecí, ktoré vidia u druhých. Začína sa to v detsve kedy kopírujeme správanie rodičov. Postupom času však človek úmyselne či neúmyselne preberá vzorce správania aj od ostatných ľudí z jeho okolia. Používaním ekologických slamiek sa staneš práve ty zaujímavým bodom v centre pozornosti ostatných ľudí. Prirodzene a nenútene tak budeš privádzať napríklad svojich kamarátov alebo followerov na eko-myšlienky. Môže sa to zdať ako maličkosť, ale ver, aj takýto podnet má obrovskú silu. (Ak by ťa téma ovplyvňovania zaujímala hlbšie, odporúčame knihy od uznávaného psychológa Roberta Cialdiniho:)) 
  •  Vysádzanie nových stromov – 20% z hodnoty predaja poputuje na výsadbu nových stromov v spolupráci s LESOOCHRANÁRSKYM ZOSKUPENÍM VLK.
  • Rozvoj lokálneho výrobcu – Zvyšná časť predaja slúži na rozvoj lokálneho výrobcu. To so sebou prináša: 
  • Vďačná bude najmä planéta. Pri dovážaní produktov z iných krajín sa spotrebuje obrovské množstvo baliaceho materiálu a pohonných hmôt.
  • Podpora domácej ekonimiky. To povedie k zvýšeniu domácej životnej úrovne a výhodám s ňou spojeným.
  • Lokálnym výrobcom ukážeš, že ekologický prístup zo strany firiem má zmysel. Zvýši sa tým sebavedomie výrobcov orientované na ekologické riešenia.
  • Zredukovanie nezamestnanosti v málo rozvinutom regióne. Vďaka predaju slamiek vieme vytvoriť pracovné miesta v okrese Poltár.

Transparentné rozloženie ceny slamiek

6 artefaktov, ktoré tvoria obsah balenia

Balenie zodpovedá obrázku vyššie. Dve tenké rovné slamky, jedna hrubá, jedna tenká zahnutá, štetinka na čistenie a látkové vrecúško. Farba a vzor vrecúška sa môže líšiť. Je totiž vyrábané na Slovensku z odpadu odevnej výroby.

Pravda o eko-slamkách

Kovové slamky majú neuveriteľný dematerializačný význam. Ich používaním zaniká potreba výroby miliónov jednorázových slamiek. Plastové slamky predstavujú obravskú časť odpadu v oceánoch. Aj keby hovoríme o jednorázových rozložiteľných slamkách, tak vďaka kovovým sa šetria zdroje nutné na výrobu, opakovanú prepravu, dopĺňanie a tiež zdroje súvisiace s odstraňovaním odpadu.

– Planéta sa rúti do katastrofy a kričí o pomoc. Tí najvplyvnejší sa ale o túto tému nezaujímajú do takej miery, ako by mali.

– V uvedomelom jednotlivcovi sa však skrýva obrovská sila. Rozhodnutie priblížiť sa k zero waste štýlu života nie je nikdy len o vás. Touto snahou pozitívne vplývate na svoje okolie a pomáhate budovať komunitu vo väčšej miere ako si možno uvedomujete.

– Naše fair-trade slamky sú perfektný spôsob ako spraviť pre planétu veľkú službu a to s malou námahou a okamžitým efektom. Ak máš chuť už dnes spraviť lepšie zajtrajšky, znížiť emisie, podporiť lokálnu výrobu a prispieť k optimistickejšej budúcnosti, tak fair-trade slamky si pohodlne objednáš tu 🙂 ->